Sluit menu

Kan ik nu in vastgoed investeren en na mijn pensioen daarvan genieten?

Jazeker, op de verhuur en verkoop van vastgoed wordt u immers niet belast. De huurinkomsten en meerwaarde bij verkoop zijn dus een mooie aanvulling op uw pensioen.  Nu investeren in vastgoed zal tijdens uw pensioen zijn vruchten afwerpen.  

Eerst verhuren...

U weet dat u, eenmaal op pensioen, slechts een bepaald bedrag kan bijverdienen bovenop je pensioenuitkering. Hoeveel dat precies is, hangt af van uw leeftijd, loopbaan en statuut.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes omtrent vastgoed?

Maar wist u dat een huurinkomen niet meetelt voor het pensioeninkomen? Dit is te verklaren door het feit dat huuropbrengst een onroerend inkomen is. Vastgoed is dus ideaal als aanvullend pensioeninkomen.

Na uw pensionering wordt u bovendien op dezelfde manier belast  op de woningen die u verhuurt als voor uw pensioen.

  1. Particuliere verhuur: gebaseerd op kadastraal inkomen
  2. Beroepsmatige verhuur: werkelijke huuropbrengsten

... dan verkopen

Wanneer u uw woning verkoopt, wordt u hier in principe  ook niet op belast. Ook de winst of meerwaarde die u bij de verkoop opstrijkt, is belastingvrij en een pure netto-opbrengst. Er gelden 2 voorwaarden:

  •  U gebruikte de woning enkel privé. De functie van uw vastgoed voor de huurders (privéwoning of beroepsmatig gebruik) speelt  geen rol. 
  • De woning werd niet fiscaal afgeschreven

Waarop moet ik letten als ik wil verkopen?

Bij verkoop van vastgoed geldt het principe van een goed huisvader. Als de aan- en verkopen van uw vastgoed niet meer beschouwd kunnen worden als die van een doorsnee huisvader, zullen ze onder de noemer speculatieve verrichtingen vallen. Dan is de opbrengst wel belastbaar tegen een tarief van 33%. 

Na een periode van vijf jaar kan u uw onroerend goed belastingvrij verkopen. Indien u uw vastgoed toch vroeger zou verkopen, wordt de meerwaarde belast tegen een tarief van 16,5%.

Het gaat hier trouwens enkel over investeringsvastgoed, dus niet over uw eigen woonst. Uw gezinswoning kan u wel binnen de vijf jaar probleemloos verkopen.

Samengevat

  • Na een periode van vijf jaar kan je uw vastgoed belastingvrij verkopen.
  • De winst wordt dus niet belast en is een pure netto-opbrengst.
  • Huurinkomsten tellen niet mee voor de toegelaten beroepsinkomsten na uw pensionering.
Schrijf u in op de nieuwsbrief
  • We behandelen uw gegevens net zoals ons vastgoed. Met de grootste zorg.