Slechts 17% van de Belgen doet aan successieplanning! Dit is best wel vreemd want er bestaat maar één zekerheid in het leven: vroeg of laat sterven we allemaal.

Bovendien is België wereldkampioen als het over erfbelasting gaat. In rechte lijn tot 27% erfbelasting, in zijlijn tot 55%!

Laat uw erfgenamen niet achter met een kater!

Er bestaat veel taboe rond successieplanning. Velen denken dat successieplanning gelijk staat aan ‘verarmen’, door zomaar alles weg te schenken aan de volgende generatie.

Niets is minder waar. Er bestaan heel wat technieken om met behoud van controle uw successie te plannen.

Bij één van die technieken speelt vastgoed een cruciale rol. Technieken als gesplitste aankoop vruchtgebruik/naakte eigendom, investeren met de vennootschap om diezelfde vennootschap met een aandelenoverdracht successievrij te maken met behoud van controle, het oprichten van een maatschap, een beding van aanwas of tontine enz.

Wil je meer weten over hoe je belangrijke stappen kan zetten om uw erfgenamen een financiële kater na te laten? Laat u bijstaan door één van onze adviseurs! 

Vul het contactformulier in voor advies op maat en maak een afspraak. Ter voorbereiding van de afspraak kan je alvast onze blog schenking onroerend goed lezen! Daarin lees je hoe je het voordeel kan berekenen en lees je alles over schenking met behoud van vruchtgebruik.

Maak een afspraak met onze adviseur

Successieplanning,Bos,Kinderen,Erven,Erfbelasting,Vastgoed,Unibricks

Wat is successieplanning en waarom is het belangrijk?

Successieplanning is het proces waarbij je zorgt voor een correcte overdracht van je vermogen, zakelijke belangen en andere bezittingen aan je nabestaanden. Zo ben jij zeker dat alles naar wens verloopt en dat er geen conflicten ontstaan. Als mensen zich bezighouden met successieplanning doen ze dat niet alleen om ervoor te zorgen dat iedereen krijgt wat hij verdient. Ze houden ook rekening met de fiscale verplichtingen en de invloed die dit heeft op hoeveel vermogen er uiteindelijk bij hun nabestaanden terechtkomt.

De belangrijkste kosten die je kan tegenkomen zijn successierechten (of erfbelasting) en schenkbelasting. Successierechten is de belasting die je nabestaanden moeten betalen op de erfenis die ze ontvangen. Schenkbelasting daarentegen is de fiscale verplichting die geldt voor schenkers die bij leven iets schenken (bijvoorbeeld een geldbedrag of vastgoed) aan hun erfgenamen. Omdat deze belasting een stuk goedkoper is dan erfbelastingen is dit een populaire optie en vastgoed is daar een dankbare tool voor. 

Wil je weten welk voordeel een schenking van vastgoed precies kan opleveren? Voor meer informatie kan je onze blog schenking onroerend goed lezen of maak een afspraak met onze adviseurs. Daarin lees je hoe je het voordeel kan berekenen en lees je alles over schenking met behoud van vruchtgebruik.