Terug naar overzicht

Erfpacht: de voordelen en de nadelen

24.05.2022
wat-is-erfpacht

Waar komt erfpacht vandaan?

Voor Belgen is het eigendomsrecht van een woning en die van de grond waar het op staat, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat hoeft echter niet, en dat hebben we te danken aan de Romeinen. Zij stelden overheidsgronden ter beschikking van bekwame boeren onder een vorm van erfpacht. Omdat die gronden nog ontgonnen moesten worden was de pacht eerder een bescheiden tot onbestaande som, maar daarmee was de basis voor erfpacht zoals we die vandaag kennen, wel gelegd. Rare jongens, die Romeinen.

Of toch niet? In Spanje, Groot-Brittannië en Nederland is erfpacht nog steeds goed ingeburgerd. De gemiddelde Belg heeft echter niet alleen een baksteen in de maag, maar ook een lap grond. Onbekend maakt onbemind. De inflatie, de oververhitte huizenmarkt en de torenhoge productprijzen vormen samen een dodelijke cocktail voor je spaargeld. Een goed moment om na te gaan of die wens om grond te bezitten wel zo … gegrond is.

wat-is-erfpacht

Wat is erfpacht?

Bij erfpacht krijg je, in ruil voor een jaarlijkse pacht (canon), het genotsrecht van een stuk grond. Op die manier wordt de aankoop van het vastgoed dat op dat stuk grond staat, een stuk goedkoper aangezien de grond niet meekoopt. De duurtijd van de overeenkomst moet minstens 27 jaar zijn en kan maximaal 99 jaar bedragen. Aan het einde van die periode kan je echter makkelijk verlengen. Bovendien kan je erfpacht net zo makkelijk overdragen aan je (klein)kinderen in de vorm van een schenking of een erfenis.

Erfpacht vooral interessant voor investeringsvastgoed.

Fiscaal voordeel van erfpacht

Vooral bij de aankoop van investeringsvastgoed is erfpacht een interessante formule. De jaarlijkse canon is fiscaal aftrekbaar in je personenbelasting. Daarvoor moet je de canon op je belastingbrief invullen in vakje 1447 (voor mannen) of 2447 (voor vrouwen). Koop je dus een tweede verblijf of investeringsvastgoed op erfpacht, dan kan je de canon aftrekken van de onroerende inkomstenbelasting. Heb je meerdere eigendommen, dan mag je al die inkomsten eerst samentellen. Hoeveel je voordeel precies bedraagt, hangt van je persoonlijke situatie af. Vraag hiervoor raad bij een vastgoedpartner.

Benieuwd naar jouw voordeel? Neem contact met ons op.

Omdat je niet de eigenaar bent van de grond betaal je daar ook geen registratierechten op. Op investeringsvastgoed scheelt dat toch al 12%. Daar tegenover staat dat je wél nog 5% registratierechten moet betalen op de canon. Dat bedrag is natuurlijk een stuk lager, dus het voordeel is nog steeds aanzienlijk.

Lagere aankoopprijs betekent hoger rendement

Als je de grond niet moet betalen, bespaar je een stevig bedrag uit, wat maakt dat vastgoedinvesteringen op erfpacht toegankelijk zijn voor een breder publiek. Zo hebben meer mensen toegang tot een alternatief voor de klassieke spaarrekening. Lijdzaam toekijken hoe inflatie het bedrag op je spaarrekening doet krimpen, is nergens voor nodig. Bovendien betekent een lagere aankoopprijs ook een lagere maandelijkse aflossing aan de bank, maar ook een hoger rendement.

De voordelen van erfpacht

  • Erfpacht is fiscaal aftrekbaar van je onroerende inkomsten.
  • De aankoopprijs ligt lager omdat je de grond niet betaalt.
  • Je betaalt minder registratierechten omdat het grondaandeel wegvalt, maar je betaalt wel 5% op de canon.
  • De maximum looptijd van 99 jaar kan je eenvoudig verlengen.
  • Makkelijk overdraagbaar aan derden. Bijvoorbeeld aan je kinderen of je kleinkinderen in de vorm van een schenking of een erfenis.
  • Zeer interessante formule voor investeringsvastgoed of een tweede verblijf.

De nadelen van erfpacht

  • Je bent geen eigenaar van de grond waardoor het gevoel van “eigenaar zijn” kan ontbreken.
  • Investeringen op erfpacht zijn schaars en moeilijk te vinden. Het is vooral in trek bij tweede verblijven (vooral op vakantieparken).
  • De belastingen op het goed zijn voor jouw rekening.
  • Minder geschikt voor eigen woning.

Rechten en verplichtingen van de pachter

De rechten en verplichtingen van de pachter kunnen behoorlijk verschillen van contract tot contract. Zo kan een grondeigenaar bijvoorbeeld eisen dat de pachter minstens x aantal jaar zelf in de woning blijft wonen. Het is dus belangrijk om zulke zaken na te vragen. Benieuwd hoe erfpacht bij Unibricks in elkaar steekt? Neem dan zeker contact met ons op.

Terug naar overzicht