Terug naar overzicht

Wat is de Wet Breyne en hoe helpt het jou om veilig te investeren?

28.04.2023

Wanneer je besluit een woning te kopen die nog gebouwd moet worden, kan je vertrouwen op de bescherming van de Wet Breyne, ook wel gekend als de woningbouwwet. Deze wet is van toepassing op iedereen die een woning op plan koopt of een woning die nog in aanbouw is.

Een belangrijke garantie die de Wet Breyne biedt, is dat de koper de totale aankoopprijs van de woning gespreid kan betalen. Daarnaast kunnen eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken binnen een jaar na oplevering gemeld worden, waarbij de koper gedurende 10 jaar niet aansprakelijk is voor deze gebreken. Dit biedt de koper de nodige juridische bescherming en meer zekerheid.

 

Wet Breyne, wat is het?

Kopen op plan kan een spannende investering zijn. Je gaat tenslotte je geld investeren in iets dat er nog niet staat en moet er maar op vertrouwen dat alles zal gebeuren volgens afspraak.

Om kopers daartegen beschermen en bouwondernemers te dwingen hun verplichtingen na te komen, is in België in 1971 de Wet Breyne in het leven geroepen. Maar wat is het precies en waarom is het zo belangrijk?

Wet Breyne biedt bescherming aan iedereen die:

 • Een woning laat bouwen
 • Een te bouwen woning koopt
 • Een woning in aanbouw koopt

Waarop is de wet van toepassing:

 • Een aannemingscontract voor bouwwerkzaamheden
 • Een verkoop op plan (zoals bij projectontwikkelaars)
 • Een sleutel-op-de-deurcontract

Wat zijn de verplichtingen van de bouwheer?

De wet verplicht de bouwondernemer om een aantal garanties te bieden aan de koper. Daarnaast moet hij ook een aantal formaliteiten vervullen, zoals het opstellen van een gedetailleerde en verplichte overeenkomst waarin bepaalde zaken verplicht moeten worden opgenomen met als doel de koper correct en volledig te informeren. Zo kom je als koper nooit voor onaangename verrassingen te staan, zoals een oplevering die veel later valt dan voorzien of een veel hogere prijs.

Verplichte onderdelen van de overeenkomst tussen verkoper en koper:

 1. Identiteit van de eigenaar van de grond
 2. Datum van uitgifte van de bouwvergunning
 3. Nauwkeurige beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen
 4. Nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken van de werken
 5. Totale prijs van het goed + de betaalwijze
 6. De startdatum van de werken en de uitvoerings- of leveringstermijn
 7. Schadevergoeding in geval van vertraging
 8. De manier van oplevering
 9. De erkenning van beide partijen dat zij minstens 15 dagen geleden kennis hebben genomen van alle informatie

 

Verplichte garanties aan de koper

Gelimiteerd voorschot en betalen in schijven.

Wanneer je een nog te bouwen woning koopt, betaal je nooit de hele som in één keer.

Eén van de garanties van de Wet Breyne houdt in dat het te betalen voorschot bij het sluiten van het contract nooit meer dan 5% van de totale aankoopsom mag bedragen.

Nadien betaal je als koper enkel het werk dat effectief al gebeurd is en dus alleen voor het deel van de constructie dat fysiek aanwezig is. Je betaalt de woning dus in verschillende schijven, waardoor je nooit zal betalen voor iets dat nog niet heeft plaatsgevonden. De prijs per schijf wordt dus berekend aan de hand van de werkzaamheden die op dat moment verricht zijn.

Voorbeeld van een gespreide betaling in schijven:

 • Schijf 1 – 5% na start werken
 • Schijf 2 – 10% bij grondvesten
 • Schijf 3 – 15% bij realisatie van de vloerplaat gelijkvloers
 • Schijf 4 – 25% bij grondplaat van het verkocht privatief
 • Schijf 5 – 25% bij onderdakstelling
 • Schijf 6 – 15% na plaatsing van het sanitair
 • Schijf 7 – 5% bij oplevering en voor enige inbezitname

Tienjarige aansprakelijkheid

Ook belangrijk om te weten is dat Wet Breyne verplicht om de oplevering in twee fasen te laten lopen, de voorlopige en de definitieve, waar minstens één jaar tussen moet zitten.

Dit biedt de mogelijkheid om eventuele gebreken, zichtbaar of onzichtbaar, op te merken waar de bouwheer dan ook voor moet optreden. Voor zware zichtbare of onzichtbare gebreken, zijn zowel de bouwheer of aannemer aansprakelijk gedurende de 10 jaar na de definitieve oplevering. Dit biedt de koper de nodige juridische bescherming en zekerheid.

Wat zijn de rechten van de koper?

Als de bouwonderneming zijn verplichtingen niet nakomt, kan de koper een beroep doen op de Wet Breyne en hem via de rechtbank dwingen om die alsnog na te komen of om een schadevergoeding te betalen.

Dit geeft de koper de nodige bescherming en vertrouwen als ze besluiten om te investeren in vastgoed.

 

 

Terug naar overzicht