Terug naar overzicht

Wat doet een notaris en wat kost dat?

07.07.2020

Investeren in vastgoed is een goede belegging, maar in de opstartfase zijn er ook enkele noodzakelijke kosten aan verbonden. Eén van die kosten is de notaris, die de notariële akte opstelt. De notariskosten worden opgesplitst in vier delen: het ereloon, de administratieve kosten, de registratiebelasting en de overschrijvingskosten.

Wat doet een notaris?

Aan de aankoop van vastgoed zijn enkele kosten verbonden, zoals de tussenkomst van de notaris. Die is onvermijdelijk, want het is wettelijk verplicht. Een notaris zorgt ervoor dat beide partijen, de aan -en verkoper, tot rechtsgeldige en bindende afspraken komen. Hij geeft juridisch advies en let op de belangen van de betrokken partijen. Van een notaris wordt verwacht dat hij deskundig, onafhankelijk en onpartijdig oordeelt.

De notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, hij geeft duidelijkheid over afspraken en legt die vast in de notariële akte. Die akte geeft zekerheid over de eigendomstitel en geldt als tegenstelbaar bewijs van eigendom. Eens de overeenkomst getekend is, dan is die bindend en kan je er niet meer op terugkomen. Een notaris zorgt ervoor dat de correcte gegevens met betrekking tot de aankoop in het kadaster zijn opgenomen.

Wat kost een notaris?

Als je wil investeren in vastgoed is de tussenkomst van een notaris dus onvermijdelijk. Hij zorgt voor het opstellen, verlijden, registreren en laten overschrijven van de aankoopakte. Dat wordt gebundeld in de zogenaamde notariskosten.

De notariskosten worden in vier verschillende delen opgesplitst: het ereloon, de administratieve kosten, de registratiebelasting en de overschrijvingskosten.

1. Het ereloon

Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgelegd en degressief berekend op basis van de aankoopprijs van het pand. Degressief betekent dat er minder ereloon moet worden betaald naarmate de aankoopprijs van het pand hoger ligt. Het ereloon wordt zo opgedeeld in verschillende berekeningsschijven.

Volgens de degressieve schaal nemen de percentages af naarmate de aankoopprijs hoger ligt. Zoals hier in onderstaand voorbeeld:

Als je een investering doet van 150.000 euro, dan wordt het ereloon als volgt berekend:

  • 4,56 % op schijf tot 7.500 euro                                 = 342,00 EUR
  • 2,85% op schijf van 7.500 euro tot 17.500 euro       = 285,00 EUR
  • 2,28% op schijf van 17.500 euro tot 30.000 euro     = 285,00 EUR
  • 1,71% op schijf van 30.000 euro tot 45.495 euro     = 264,96 EUR
  • 1,14% op schijf van 45.495 euro tot 64.095 euro     = 212,04 EUR
  • 0,57% op schijf van 64.095 euro tot 150.000 euro   = 489,66 EUR

= 1878,66 euro.

Het ereloon zal tussen de 1.500 euro en 2.500 euro liggen. Bovenop het ereloon komt ook nog eens 21% BTW. Omdat het ereloon wettelijk is vastgelegd volgens de degressieve schaal, is iedere notaris dus gebonden aan een tarief. Een notaris die goedkopere alternatieven zou aanbieden zal je dus niet vinden.

 

2. De administratieve kosten

Je betaalt ook de kosten die de notaris voor de partijen voorschiet. Die kosten worden voorzien voor de opzoekingen die de notaris moet doen en zijn aanvraag van documenten en attesten zoals hypothecaire getuigschriften, fiscale documenten of bodemattesten.

In tegenstelling tot het ereloon zijn deze kosten niet wettelijk bepaald, waardoor ze zullen afhangen van de grootte van het pand en de complexiteit van sommige dossiers. De administratieve kosten zullen schommelen tussen de 800 en de 1500 euro.

 

3. Registratiebelasting

Bij iedere aankoop van onroerend goed moet je de registratierechten of verkooprechten betalen. Deze registratierechten zijn afhankelijk van het type vastgoed en de locatie ervan. Bij investeren in vastgoed in Wallonië en Brussel betaal je in principe 12,5% op de aankoopsom. In Vlaanderen is dat sinds januari 2022 3% in plaats van 6%.

Afhankelijk van de regio, kunnen registratierechten dus al snel tussen de 15.000 en de 35.000 euro liggen.

De notaris ontvangt dat bedrag, maar moet dat wel zelf storten naar de bevoegde overheidsinstantie.

4. Kosten overschrijving

Tot slot moet je ook nog rekening houden met de kosten van de overschrijving. De notaris schrijft dat na het verlijden van de authentieke akte over op het hypotheekkantoor. De overschrijving bedraagt 230 euro.

Terug naar overzicht