Terug naar overzicht

Wat is erfpacht?

Bij erfpacht krijg je in ruil voor een jaarlijkse pacht (canon), het genotsrecht van onroerend goed of grond. De duurtijd van de overeenkomst moet minstens 27 jaar zijn en kan maximaal 99 jaar bedragen. Aan het einde van die periode kan je echter makkelijk verlengen. Bovendien kan je erfpacht net zo makkelijk overdragen aan je (klein)kinderen in de vorm van een schenking of een erfenis. De meest voorkomende vorm van erfpacht is die waarbij investeerders vastgoed kopen en de grond op erfpacht nemen. Meer informatie over erfpacht lees je hier.