Terug naar overzicht

Wat is een aankoopakte?

Een aankoopakte is een wettelijk verplicht document dat je binnen de 4 maanden na het tekenen van de compromis moet ondertekenen bij een notaris. Hoewel een compromis bindend is, geldt hij enkel tussen beide partijen. Na het tekenen van de akte is de verkoop tegenstelbaar aan derden.