Terug naar overzicht

Hoeveel belastingen betaal ik op huurinkomsten?

Als basis voor de personenbelasting op onroerende inkomsten gebruikt de fiscus het geïndexeerde kadastraal inkomen (K.I.), vermeerderd met 40%, tenzij je verhuurt aan een vennootschap of iemand die de woning beroepsmatig gebruikt.

Formule voor de (huidige) grondslag belasting op huurinkomsten uit vastgoed: KI x gezondheidsindex (1,8630 voor aanslagjaar 2021) + 40%

Daarnaast zijn er nog de jaarlijkse grondlasten of onroerende voorheffing. Voor tweede verblijven komt er in sommige gevallen ook tweedeverblijfstaks of gemeentebelasting bij.