Terug naar overzicht

Opinie: Investeren in vastgoed in coronatijden

04.11.2020

Niemand twijfelt aan het belang van de opgelegde maatregelen om de gezondheid te waarborgen. Maar de impact die deze maatregelen hebben op de economie op korte termijn kunnen we vandaag al voelen. Hoe zit dat dan op de lange termijn? Is investeren in vastgoed vandaag een interessante keuze? We laten ons licht schijnen op deze prangende vragen.

Een belangrijke nuance die we moeten maken is dat we vastgoed niet over één kam mogen scheren. Dankzij de vele deelmarkten die elk hun eigen dynamiek, risico’s en opbrengsten hebben wordt meteen duidelijk dat de vastgoedmarkt in zijn geheel, de crisismomenten in de economie goed kan opvangen. Dat maakt investeren in vastgoed in het huidige economische klimaat bijzonder interessant. Bovendien heeft vastgoed verschillende bronnen van inkomsten. Enerzijds de maandelijkse huuropbrengsten en anderzijds de meerwaarde die historisch gezien alleen maar stijgt.

 

Waarom is er dan meer behoefte aan sociaal vastgoed tijdens deze coronapandemie?

Analyseren we de component huurinkomsten, dan valt meteen op waarom we elk type vastgoed afzonderlijk moeten bekijken. Zo zal handelsvastgoed, wat doorgaans hogere rendementen oplevert, vandaag veel meer onder druk staan door de coronapandemie dan pakweg sociaal vastgoed, waar er met contracten over een langere periode gewerkt wordt. In financieel onzekere tijden zijn investeerders op zoek naar zekerheid. Of is het net omwille van de economische gevolgen dat er meer behoefte is aan sociaal vastgoed?

Zaak is dus om de verschillende deelmarkten te bekijken en na te gaan welk type vastgoed bij jouw beleggersprofiel past.

Op lange termijn speelt de component meerwaarde een belangrijke rol. Hier kunnen we eenduidig zijn: Corona heeft vastgoed niet goedkoper gemaakt. Integendeel, de forse heropleving van de vastgoedmarkt na de eerste lockdown heeft de prijzen verder de hoogte in gejaagd, wat een prijscorrectie in de vastgoedmarkt teweeg brengt.

 

Andere factoren

Er spelen ook andere krachten die de prijzen van vastgoed omhoogduwen. Een heel belangrijke factor is het goedkopegeldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat maakt vastgoedbeleggingen aantrekkelijker omdat sparen niets meer opbrengt. Dit leidt ertoe dat lenen vandaag spotgoedkoop is. Aangezien het huurrendement vandaag hoger is dan de intrestvoet op een lening, kan je je rendement bijgevolg verhogen door te gaan lenen. Dit noemen we het hefboomeffect.

Onze overheid werkt de stijging ook in de hand. De regering-De Croo heeft plannen voor een extra taks op financiële vermogens, maar van het belasten van de werkelijke huurinkomsten spreken ze voorlopig niet.

Dat zal beleggers nog meer naar opbrengstvastgoed duwen en de prijzen ervan de hoogte in jagen.

 

Conclusie:
Vastgoed doet het, in tegenstelling tot andere beleggingsproducten, goed tijdens deze coronapandemie. Vele crisissen ten spijt heeft vastgoed in België de laatste honderd jaar geen echte dip gekend. De baksteen zit heel stevig in de maag van de Belgen en zal niet aangetast worden door Corona. Het is dus een veilige belegging, met een voorspelbaar rendement in onvoorspelbare tijden.

Terug naar overzicht