Sluit menu

Hij merkt op dat de Vlaamse economie sinds de financiële crisis van 2008 duidelijk sneller groeide dan de Waalse en Brusselse economieën. Dat was opmerkelijk, want in de periode 2000-08 waren de groeiverschillen tussen de drie regio’s bijna verdwenen.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes omtrent vastgoed?

‘Het verschil van de jongste jaren is vooral gemaakt in 2012-13’, signaleert Van Gompel. ‘Wallonië worstelde met een zwakke industrie en Brussel met een krimpende financiële sector. Vlaanderen presteerde beter, omdat het erin slaagde meer te exporteren buiten Europa, waar de groei beter standhield.’

Van Gompel gelooft dat de impact van de aanslagen van 22 maart beperkt zal zijn. ‘Ik ben niet pessimistisch over de groei in Brussel in 2016. De gevolgen van de aanslagen zullen uitdoven.’

Wat opvalt is dat het aantal loontrekkenden uit Brussel sinds 2007 ruim dubbel zo snel is gegroeid als in Vlaanderen en Wallonië. ‘Dat ging niet gepaard met een sterke stijging van het aantal jobs in Brussel’, aldus Van Gompel. ‘Een toenemend aantal Brusselaars vond een job buiten Brussel. Dat is onder meer te danken aan de activering van werklozen en aan de betere samenwerking van de arbeidsbureaus Actiris (Brussel), VDAB (Vlaanderen) en Forem (Wallonië).’
Maar die positieve ontwikkelingen moeten gerelativeerd worden. Brussel heeft nog steeds de laagste werkzaamheidsgraad en hoogste werkloosheidsgraad. Van Gompel: ‘De daling van de werkloosheid is ook een gevolg van de strengere reglementering.’

Daardoor krijgen sommige jongeren geen werkloosheidsuitkering meer. Maar het aantal leefloners is sterk gestegen. In Brussel krijgt één inwoner op de 20 een leefloon, tegenover 1 op 100 in Vlaanderen en 3 op 100 in Wallonië. De KBC-econoom herinnerde eraan dat het inkomen van de gemiddelde Brusselaar in 2014 voor het eerst onder dat van de gemiddelde Waal is gezakt.

De toekomstige groei zal afhangen van de evolutie van de werkgelegenheid en productiviteit. Indien Wallonië en Brussel de werkzaamheidsgraad tegen hetzelfde tempo blijven verhogen als de jongste 30 jaar, kunnen zij volgens Van Gompel de werkgelegenheid sneller doen stijgen dan Vlaanderen. De grotere jobcreatie zou de iets tragere stijging van de productiviteit compenseren.

‘Als Wallonië en Brussel maximaal de vruchten plukken van de arbeidsmarkthervormingen die nodig zijn, dan kan de potentiële groei iets boven die in Vlaanderen uitstijgen’. Van Gompel zegt dat de economische activiteit in Wallonië en Brussel dan met 1,6 procent per jaar kan groeien tot en met 2020, tegenover 1,5 procent in Vlaanderen.

BRON: De Tijd

Schrijf u in op de nieuwsbrief
  • We behandelen uw gegevens net zoals ons vastgoed. Met de grootste zorg.